Archives of Health Science and Research
Derleme

Gebelikte Romatoid Artrit ve Yönetimi

1.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Arch Health Sci Res 2017; 4: 244-251
DOI: 10.17681/hsp.329872
Okunma: 2680 İndirilme: 487 Online Yayın Tarihi: 15 Aralık 2019

Romatoid artrit eklemleri ve birçok organı tutabilen sistemik, kronik ve otoimmün bir hastalıktır. Gebelikte romatoid artrit aktivitesinde azalma olmakta gebelik ilerledikçe iyileşme düzeyi artmaktadır. Romatoid artritli kadınlarda gebelik genellikle başarıyla sonlanmaktadır. Doğumdan sonraki ilk 3-12 ayda ise kadınlarda hastalık aktivitesi artmaktadır. Romatoid artritin gebelik öncesi yönetiminde hastalık sürecinin stabilize edilmesi, fetal riskleri azaltmak için ilaçların azaltılması ve teratojenik ilaçların kullanımından kaçınılması yer alır. Romatoid artritli kadın, antiromatizmal ilaçları alırken gebe kaldıysa fetal anomali taraması yapılır. Doğum sırasında eklem tutulumu nedeniyle gebeye pozisyon vermek güç olabileceğinden doğum şekline, multidisipliner bir değerlendirme sonrasında karar verilir. Doğum sonrası dönemde romatoid artrit aktivitesindeki artış nedeniyle gebelik öncesi dönemdeki ilaç tedavisi kullanılabilir. Bu nedenle anne sütüne geçen ilaçları kullanan kadınlar bebeklerini emzirmemelidir. Doğum sonrası dönemde eklem sorunları, deformiteleri, sınırlamaları ve hastalığın neden olduğu ağrı nedeniyle bebek bakımı ve beslenmesi zor olabilir. Bu makalede; romatoid artritli kadınlarda gebelik öncesi, gebelik süreci ve doğum sonrası dönemdeki hastalık yönetimi ele alındı.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644