Archives of Health Science and Research
Derleme

Nitel, Nicel, Sistematik Derleme, Meta-Analiz, Meta-Sentez Araştırmalarında Gereç ve Yöntem Bölümünün Yazımı

1.

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Artvin, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ebelik Doktora Programı, İstanbul, Türkiye

3.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Arch Health Sci Res 2020; 7: 189-195
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2020.594665
Okunma: 4550 İndirilme: 1158 Online Yayın Tarihi: 07 Temmuz 2020

Gereç ve Yöntem bölümü, bir araştırmanın geçerlilik ve güvenirliğine karar vermemizi sağlayan bilgileri içerir. Bu bölümde; araştırmanın tasarımı, hangi işlemlerin kim tarafından, ne zaman, nerede, hangi araçlardan yararlanılarak, nasıl yapıldığı ve sonuçların nasıl analiz edildiği açıklanır. Bu bölüm iyi organize edilirse diğer bilim insanlarının araştırmanın bulgularını değerlendirmesine ve benzer araştırmaları tekrarlamasına izin verir.  Farklı araştırma türleri ve disiplinler için yazım farklılıkları olsa da, açık, yeterli ve ayrıntılı bilgi sağlayan gereç-yöntem bölümü, makalenin güvenilirliğini ve yayımlanma olasılığını artırır. Editör ve hakemler, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verirken en fazla bu bölümü önemserler. Bu nedenle araştırmacıların, farklı araştırma türlerinde gereç-yöntem bölümünün nasıl yazılacağını bilmeleri ve uygulamaları önemlidir. Bu derleme araştırmacıların; nitel, nicel, sistematik derleme, meta-anali ve meta-sentez çalışmalarındaki gereç- yöntem bölümünü eksiksiz yazmaları konusundaki bilgi ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Cite this article as: Gökdemir F, Dolgun G. Writing Material & Method Section in Qualitative, Quantitative, Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Synthesis Studies. Arc Health Sci Res 2020; 7(2): 189-95.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644