Archives of Health Science and Research
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Bireylerde Posteriyor Enstrümantasyon Füzyon Cerrahisi Sonrası Gövde Kas Enduransı, Esneklik ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara, Türkiye

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Arch Health Sci Res 2019; 6: 491-500
DOI: 10.5152/hsp.2019.493167
Okunma: 2190 İndirilme: 554 Online Yayın Tarihi: 11 Kasım 2019

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Adölesan İdiyopatik Skolyozlu (AİS) bireylerde Posteriyor Enstrümantasyon Füzyon (PEF) cerrahisi sonrası gövde kas enduransı, esneklik ve yaşam kalitesini sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 10-18 yaşları arasında cerrahiden sonra 1-3 yıl süre geçmiş 20 AİS’li ve 20 sağlıklı birey dahil edildi. Bireylerin lumbal bölge, eklem hareket açıklığı, esneklik ölçümleri, gövde ekstansör kas enduransı, gövde fleksör kas enduransı ve yaşam kalitesi değerlendirildi. Ayrıca kas enduranslarının eklem hareket açıklığı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi incelendi.

Bulgular: Lumbal bölge fleksiyon (AİS:73°, Kontrol: 84°), ekstansiyon (AİS: 24°, Kontrol: 37°) sağ lateral fleksiyon (AİS: 24°, Kontrol: 46°), sol lateral fleksiyon (AİS: 25°, Kontrol: 45°), sağ rotasyon (AİS: 29°, Kontrol: 45°), sol rotasyon (AİS: 31°, Kontrol: 52°), otur uzan testi (AİS: -18±9,82 cm, Kontrol: -3±8,52 cm), yana eğilme (AİS: 12±3,65 cm, Kontrol: 21±3,64 cm), ekstansör kas enduransı (AİS: 30 sn, Kontrol: 61 sn), fleksör kas enduransı (AİS: 19 sn, Kontrol: 66 sn) ve KF-12 fiziksel bileşen skoru (AİS: 49.15±5.77, Kontrol: 54.49±3.55) sonuçları istatistiksel olarak kontrol grubu lehineydi (p<0,001). Ek olarak gövde kas enduransı ile ekstansiyon hareket açıklığı (r=0,721) ve sağ rotasyon arasında (r=0,718) güçlü; gövde fleksiyon (r=0,414) ve sol lateral fleksiyon arasında (r=0,581) orta derecede ilişki varken; gövde ekstansör kas enduransı ile yaşam kalitesi arasında da anlamlı ilişki vardı (p<0,001).

Sonuç: Sonuçlar, cerrahi sonrasında AİS’li bireylerin yaşam kalitesini, hareket açıklıklarını, esnekliklerinin ve kas enduranslarının sağlıklı bireylere göre düşük olduğunu, ayrıca bireylerin kas enduranslarının yaşam kalitesi ve mobilite ile ilişkisi olduğunu gösterdi. 

Cite this article as: Öztürk F, Güney Deniz H, Ayvaz M, Demirkıran G, Kılınç H, Kınıklı Gİ. Examination of Trunk Muscle Endurance, Flexibility, and Quality of Life After Posterior Instrumentation Fusion Surgery in Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients. Journal of Health Science and Profession 2019; 6(3): 491-500.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644