Archives of Health Science and Research

Archives of Health Science and Research (Arch Health Sci Res); bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Dergi 2014 yılında Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi olarak yayın hayatına başlamış olup 2020 sayılarıyla Archives of Health Science and Research adını almıştır. Dergi Şubat, Haziran ve Ekim ayları olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Archives of Health Science and Research (Arc Health Sci Res); sağlık bilimlerinin fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, hemşirelik, ebelik, dil ve konuşma terapisi, odyoloji, ergoterapi ve gerontoloji  alanlarında yüksek bilimsel kaliteye ve klinik değere sahip özgün araştırma, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türündeki makalelerle literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.  

Derginin hedef kitlesini sağlık ekibinin üyesi olan tüm sağlık profesyonelleri oluşturmaktadır.  

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Archives of Health Science and Research, Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Archives of Health Science and Research, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

Derginin tüm masrafları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  www.archhealthscires.org  sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Archives of Health Science and Research; yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine  www.archhealthscires.org  adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Archives of Health Science and Research’ün içeriği, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır.

Baş Editör: Ela Tarakcı
Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Büyükçekmece Yerleşkesi, Alkent 2000 Mah. Yiğittürk Cad. No:5/9/1 Büyükçekmece/İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 866 37 00
E-posta: [email protected]

Yayıncı: AVES
Adres: Büyükdere Cad., 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 217 17 00
E-posta: [email protected]
Web sayfası: avesyayincilik.com

ENGLISH
EISSN 2687-4644