Archives of Health Science and Research
Derleme

Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Uygulamalarında Komplikasyonların Önlenmesinde Farklı Lokal Soğuk Uygulamaların Etkinliği: Sistematik Literatür İncelemesi

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Esasları, Doktora Programı Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 215-222
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21042
Okunma: 322 İndirilme: 162 Online Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2021

Amaç: Çalışma, subkütan (SC) yoldan DMAH enjeksiyonlarına ilişkin komplikasyonların önlenmesinde farklı lokal soğuk uygulama yöntemlerinin kullanımına yönelik güncel kanıtların sistematik olarak analiz edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmanın evrenini PubMed, Science Direct, Scopus veri tabanları taranarak ulaşılan makaleler oluşturdu. İncelemeye, 2010-2020 yılları arasında yayınlanmış, yayın dili İngilizce olan, tam metnine ulaşılabilen, SC yoldan düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH enjeksiyonlarında komplikasyonların önlenmesine yönelik farklı lokal soğuk uygulama yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalar dahil edildi. Dahil edilme ölçütlerine uyan 8 araştırma makalesi incelendi. Veriler, PRISMA Statement doğrultusunda analiz edildi.

Bulgular: İncelenen araştırmalarda, SC yoldan DMAH enjeksiyonlarında ağrı, ekimoz ve hematom komplikasyonlarının önlenmesine yönelik lokal buz uygulamaları, kriyoterapi ve lokal soğutucu spreylerin soğuk uygulama yöntemleri olarak kullanıldığı belirlendi (n = 8). Çalışmalar uygulanan girişimin ağrı şiddeti (n = 7), ekimoz gelişimi (n = 6) ve hematomu önlemede (n = 2) etkili olduğunu göstermektedir. Enjeksiyon öncesi lokal soğutucu sprey uygulanan araştırmada (n = 1) hematom gelişmediği, kriyoterapinin ise hematom oluşumunu azalttığı görüldü (n = 1). 

Sonuç: Literatür incelemesinin, SC yoldan DMAH enjeksiyonlarında gelişen komplikasyonların önlenmesinde, farklı lokal soğuk uygulama yöntemlerinin kullanımına ilişkin güncel yaklaşımların belirlenmesinde kanıt oluşturacağı ve klinik uygulamalarda hemşirelere rehberlik edeceği düşünülmektedir.

Cite this article as: Cevheroğlu S, Büyükyılmaz F. The Effectiveness of Different Local Cold Applications in Preventing Complications in Low Molecular Weight Heparin Applications: A Systematic Literature Review. Arch Health Sci Res. 8(3):215-222.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644