Archives of Health Science and Research
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Özel Eğitim Alan Engelli Birey Ve Ailelerinde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Araştırılması

1.

Uz. Fzt., İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2.

Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

3.

Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Arch Health Sci Res 2019; 6: 275-282
DOI: 10.17681/hsp.450302
Okunma: 2179 İndirilme: 731 Online Yayın Tarihi: 20 Eylül 2019

Amaç: Çalışmamızın amacı; özel eğitim alan engelli bireylerin ve bakım verenlerinin fiziksel aktivite düzeylerini araştırmaktır.

Gereç: Çalışmaya 5-18 yaşları arasında olan 15 bedensel engelli, 15 hafif mental retarde ve 15 otizm tanısı almış 45 engelli birey ve bakım vereni dahil edildi.

Yöntem: Engelli bireylerde değerlendirme için Çocukluk ve Ergenlik Fiziksel Aktivite Biçimleri Anketi (ÇFA) ve pedometre kullanılırken bakım verenlerde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (UFAA-KF), Cooper Anketi ve pedometre kullanıldı.

Bulgular: Engelli bireylerde kullanılan ÇFA‟nın motor kısmında (1-8 arası kısım) grup içi değerlendirme sonuçları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,006). Engelli bireylerde gruplar arası pedometre sonuçları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Engelli bireylerde gruplar arası ÇFA‟nın motor kısmında (1-8 arası kısım) bedensel engelli bireylerle otizmli bireyler arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0,004). Bakım verenlerde kullanılan; UFAA-KF, pedometre, Cooper Anketinde grup içi ve gruplar arası sonuçlar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).

Sonuç: Çocukların aktif ve sosyal yaşamda daha bağımsız olmaları fiziksel aktivite ile mümkündür. Bakım verenler çeşitli faktörler nedeniyle inaktif durumdadır. Bu konu ile ilgili çeşitli seminerler düzenlenerek bilinç düzeyinin arttırılması gerektiği görüşündeyiz.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644