Archives of Health Science and Research
Derleme

Sezaryen Doğum Kararına Ebe Farkındalığı İle Etik Yaklaşım

1.

Arş. Gör. Ebe İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

2.

Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

Arch Health Sci Res 2019; 6: 144-152
DOI: 10.17681/hsp.442171
Anahtar Kelimeler : Doğum, ebelik, etik karar, sezaryen
Okunma: 1828 İndirilme: 574 Online Yayın Tarihi: 11 Kasım 2019

Sezaryen, doğal olmayan durumlarda, karın ve döl yatağının kesilerek bebeğin alınması olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi açıdan gerek duyulduğunda, sezaryen, perinatal mortalite ve morbiditeyi etkili olarak önleyebilmektedir. Ancak tıbbi gerekçe olmaksızın uygulandığında, tıbbi ve etik temelli tartışmalara neden olmaktadır. 19. yy’ın ikinci yarısından itibaren obstetrik uygulamanın bir parçası olarak görülmeye başlanmasıyla sezaryen doğumlarda artış olmuş ve bu artış karşısında Dünya Sağlık Örgütü, sezaryan doğum oranlarının %10-15 arasında olması gerektiğini ifade etmiştir. Fakat ülkemiz sezaryen oranları açısından dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu durumun nedenlerinden biri, antenatal bakım, doğum ve postnatal bakımda, ebelerin rol ve sorumluluklarını istendik düzeyde yerine getirememesi olarak bildirilmektedir. Ebeler, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’nun ebelik etik kodlarını rehber alarak; kadınların ve fetüs/yenidoğanın sağlık ve esenliklerini artırma misyonuyla, tüm uygulamalarında etik önlemleri alma yükümlülüğü ile hizmet vermektedir. Bu doğrultuda doğumu doğal fizyolojik bir süreç olarak gören ebeler, etik yaklaşımı barındıran bakış açısıyla, fertilizasyon öncesi dönemi de dikkate alarak gebeliğin başından itibaren destekleme, izleme ve danışmanlık yapma rolleri ile kadının doğuma ilişkin korkularını giderebilmelidirler. Böylece kadının tercihine bağlı gereksiz sezaryen girişimi sorunu çözümlenebilecektir. Bu makalede ülkemizde doğum yerine sezaryenin neden tercih edildiği analiz edilerek, ebelerin sezaryen oranını düşürmedeki rolleri açıklanacaktır. 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644