Archives of Health Science and Research
Derleme

Şüpheli/Doğrulanmış COVID-19 Hastasının Perioperatif Yönetimi

1.

Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

2.

Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Artvin, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 234-240
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21047
Okunma: 329 İndirilme: 159 Online Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2021

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde etiyolojisi bilinmeyen birkaç pnömoni vakası ortaya çıktı ve dünyanın dört bir yanına yayılarak büyük bir endişeye neden oldu. Bu hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) olarak adlandırıldı ve Mart 11, 2020’de pandemi ilan etti. İkincil bulaşmanın esas olarak kontamine solunum damlacıkları veya aerosol haline getirilmiş viryon içeren partiküller ile temas yoluyla gerçekleşmesi ve virüsün gastrointestinal sistem, kan, tükürük ve idrar gibi tüm vücut sıvılarında bulunarak potansiyel bulaşma yollarını genişletmesi, şüpheli/doğrulanmış COVID-19 hastalarının tedavi ve bakımı sırasında sağlık çalışanlarının yaygın olarak kontamine olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, cerrahi ekibin COVID-19 pandemisiyle ilgili mevcut durumun tam olarak farkında olması, mesleki maruz kalma riskine karşı uygun stratejileri belirlemesi ve koruyucu önlemleri alması oldukça önemlidir. Buradan yola çıkarak bu derleme, genel cerrahi kliniklerinin mevcut pandemik krize ve benzer büyüklükteki diğer pandemik olaylara vereceği yanıt için bir plan sunmak, şüpheli/doğrulanmış COVID-19 hastalarının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemde etkili yönetim stratejilerini literatür ışığında incelemek ve klinik olarak tedavisinde mesleki riski en aza indirmeye yardımcı olacak önlemleri önermek amacıyla ele alındı.

Cite this article as: Kandemir D, Temiz Z. Perioperative management of the supressed/confirmed COVID-19 patient. Arch Health Sci Res. 8(3): 234-240.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644