Archives of Health Science and Research
Derleme

Yeşil Hastane Sertifika Sistemleri*

1.

Arş.Gör.,Hacettepe Üniversitesi İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

2.

Doç.Dr.,Hacettepe Üniversitesi İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

Arch Health Sci Res 2019; 6: 161-169
DOI: 10.17681/hsp.394880
Okunma: 1883 İndirilme: 529 Online Yayın Tarihi: 11 Kasım 2019

Hastaneler hem çevre hem de insan sağlığına etki eden enerji ve kaynak kullanımının yoğun olduğu yapılardır. Özellikle tek başına sağlık sektörü, kamunun toplam karbon salınımının yaklaşık %25’ini oluşturmakta ve zehirli, zararlı maddeler ve kirli sulardan oluşan büyük miktarlarda atık üretmektedir. Hastaneleri bu durumdan kurtarıp çevreye ve insan sağlığına daha faydalı kurumlar haline getirme düşüncesi yeşil hastane kavramını gündeme getirmiştir. Yani yeşil hastane, daha az enerji harcayan, daha az atık üreten, daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme kullanan bu sayede daha sağlıklı kurumlar haline gelen hastaneleri ifade etmektedir. Yeşil hastanelerin dünya genelinde yaygınlaşması sonucunda hastanelerin yeşil olma şartlarını ne kadar karşıladığının bilinmesi ihtiyacı da yeşil hastane sertifikalandırma sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sertifikalandırma sistemleri hastaneleri çeşitli alanlarda değerlendirerek bir puanlama yapmakta ve hastanelere aldıkları puanlara göre farklı seviyelerde sertifika vermektedirler. Bu sertifikalara sahip olan hastaneler daha iyi hasta sonuçları, hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyeti, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı elde etmektedirler. Bu doğrultuda, bu çalışmada dünya genelinde en sık kullanılan yeşil hastane sertifika sistemleri olan BREEAM for Healthcare, LEED for Healthcare ve Australian Green Star sertifika sistemleri üzerinde durulacaktır.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644